[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by เทศบาลสวนเขื่อน
Untitled Document
เว็บหน่วยงาน
อบต. ปากกาง
เทศบาลตำบลแม่ปาน
อบต.สะเอียบ
อบต.บ้านปง
อบต. ปงป่าหวาย
อบต.ป่าแมต
อบต. ห้วยอ้อ
ระบบข้อมูลศูนย์เลือกตั้ง
ระบบบำเหน็จบำนาญ
สปสช. เขต 1 เชียงใหม่
ระบบจ่ายตรง (สปสช.)
ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ระบบคู่มือประชาชน

ประวัติเทศบาล  

ประวัติความเป็นมา
     
เทศบาลตำบลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเขื่อน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552   มีอาณาเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ของตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 10    หมู่บ้าน

ประวัติความเป็นมาของตำบลสวนเขื่อน
       ตำนานความเป็นมาของบ้านสวนเขื่อน ได้มีการเล่าสืบต่อกันมาว่า ที่ตั้งของบ้านสวนเขื่อนในปัจจุบันนี้ เดิมเป็นป่ารกชัฏหรือป่าไม้ดงดิบ ซึ่งมีลำน้ำแม่แคมไหลผ่าน มีแต่ต้นไม้ขนาดใหญ่ เป็นที่อาศัยของสิงสาราสัตว์ โดยเฉพาะในบริเวณที่ตั้งของชุมชนในปัจจุบันนี้เป็นที่อาศัยของช้างป่าโขลงใหญ่

       ต่อมา เจ้าเมืองผู้ครองนครแพร่พระองค์หนึ่ง (ไม่ปรากฏพระนาม) ได้มีดำริที่จะจับช้างป่าโขลงนี้ไปฝึกเพื่อใช้งาน จึงได้ให้เจ้าหน้าที่และหมอช้างสร้าง “เขื่อนคล้องช้าง” หรือ “เพนียด” (“เขื่อนคล้องช้าง” เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดแพร่แต่เดิม) ในป่าซึ่งเป็นบริเวณบ้านสวนเขื่อนในปัจจุบัน

       เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมคล้องช้าง เขื่อนคล้องช้างหรือเพนียด ก็ถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า ต่อมาชาวบ้านได้มาจับจองที่บริเวณนี้เพื่อทำไร่ทำสวน (ภาษาถิ่นเรียกการทำไร่ ว่า “ทำสวน” เช่น ไร่ข้าวโพด ก็เรียกว่าสวนข้าวโพด เป็นต้น) ในบริเวณที่มีการสร้างเขื่อนคล้องช้างและบริเวณใกล้เคียง จึงพูดกันติดปากว่า “ไปทำสวนที่เขื่อน” และนานเข้าก็มีการกร่อนของภาษา เหลือเพียงคำว่า “สวนเขื่อน” 

       เมื่อนานเข้าชาวบ้านที่มาทำสวนทำไร่ ได้ปลูกสร้างบ้านเรือนไว้ในบริเวณไร่สวนเพื่อความสะดวกและดูแลรักษาผลผลิต และได้มีการอพยพมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าบริเวณที่ได้มีการตั้งบ้านเรือนครั้งแรกนั้นคือบริเวณหมู่ที่ 2 ในปัจจุบัน โดยมีอยู่ประมาณ 10 หลังคาเรือน อยู่ในเขตการปกครองของตำบลเหมืองหม้อและได้มีการเรียกขานว่า “บ้านสวนเขื่อน” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

       อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2410 ราษฎรบ้านทุ่งเหนือ หมู่ที่ 3 ชื่อ พระยาสุพรรณ อุปนันชัยชนะ ได้นำเมล็ดพันธุ์ลางสาด ของเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มาปลูกและขยายพันธุ์ บริเวณลุ่มน้ำแม่แคม ในเขตหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ซึ่งปรากฏว่าผลผลิตลางสาด มีรสชาติที่หอมหวาน ทำให้ชาวบ้านปลูกกันแพร่หลายขึ้นและกลายเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของตำบลสวนเขื่อนมาจนปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่า “ลางสาดหวานบ้านสวนเขื่อน”

คำขวัญตำบลสวนเขื่อน
ต้นน้ำแม่แคม  แดนสองภาษา
ชาเมี่ยงรสดี   มีลางสาดหวาน
ขานถ้ำช้างแก้ว  แอ่วน้ำตกแม่แคม"

 


Copy? Right 2012-2013 - http://www.suankhuan.go.th
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน ที่อยู่ เลขที่ 235 หมู่ 1 อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-645-688
ออกแบบและพัฒนาโดย : TK-Network & Design
Tel 086 6718402