[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by เทศบาลสวนเขื่อน
Untitled Document
เว็บหน่วยงาน
อบต. ปากกาง
เทศบาลตำบลแม่ปาน
อบต.สะเอียบ
อบต.บ้านปง
อบต. ปงป่าหวาย
อบต.ป่าแมต
อบต. ห้วยอ้อ
ระบบข้อมูลศูนย์เลือกตั้ง
ระบบบำเหน็จบำนาญ
สปสช. เขต 1 เชียงใหม่
ระบบจ่ายตรง (สปสช.)
ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ระบบคู่มือประชาชน


:: ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในตำบล
 

:: จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 2
19 / ส.ค. / 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 1
19 / ส.ค. / 2562
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1 ช่อง 3.00 x 1.80 เมตร กว้าง 4.00 เมตร บริเวณทาง ไปบ้าน นายสงบ ปินตาเหมืองหม้อ หมู่ที่2 ตำบลสวนเขื่อน พร้อมป้ายโครงการ
8 / ก.ค. / 2562
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1 ช่อง 3.00 x 1.80 เมตร กว้าง 6.00 เมตร บริเวณทางเข้า เทศบาลตำบลสวนเขื่อน พร้อมป้ายโครงการ
8 / ก.ค. / 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 สายเด่นข้าวเปลือก พร้อมป้ายโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร
8 / ก.ค. / 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 จำนวน 2 สาย พร้อมป้ายโครงการ
8 / ก.ค. / 2562
แบบ ปปช.1 โครงการซ่อมแซมฝายแม่แคมบก ม.3 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หนา 0.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 / ก.ค. / 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 2
1 / พ.ค. / 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 1
1 / พ.ค. / 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดหารถกระเช้าฯ
22 / เม.ย. / 2562
ประกาศราคาซื้อโครงการจัดหารถกระเช้า
27 / มี.ค. / 2562
ร่างประกาศเชิญชวนรับฟังประชาวิจารณ์2
22 / มี.ค. / 2562
ร่างประกาศเชิญชวนรับฟังประชาวิจารณ์
22 / มี.ค. / 2562
แบบ ปปช .7 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกกระเช้าฯ
21 / มี.ค. / 2562
ปประกาศผลผู้ชนะกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก1
4 / ก.พ. / 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก2
11 / ม.ค. / 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก1
11 / ม.ค. / 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก
11 / ม.ค. / 2562
ประผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง หมู่ที่1
30 / พ.ย. / 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง หมู่ที่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)2
13 / พ.ย. / 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง หมู่ที่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)1
13 / พ.ย. / 2561
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2562 2
8 / พ.ย. / 2561
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2562
8 / พ.ย. / 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25622
16 / ต.ค. / 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
16 / ต.ค. / 2561นายกเทศบาล
นายฌาญณริฐน์ พรมวัง
นายกเทศมนตรีตำบลสวนเขื่อน

บุคลากร เทศบาล
นายชวลิต เขื่อนแก้ว
พนักงานขับรถ

รับร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล

ภาพกิจกรรมCopy? Right 2012-2013 - http://www.suankhuan.go.th
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน ที่อยู่ เลขที่ 235 หมู่ 1 อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-645-688
ออกแบบและพัฒนาโดย : TK-Network & Design
Tel 086 6718402