[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by เทศบาลสวนเขื่อน
Untitled Document
เว็บหน่วยงาน
อบต. ปากกาง
เทศบาลตำบลแม่ปาน
อบต.สะเอียบ
อบต.บ้านปง
อบต. ปงป่าหวาย
อบต.ป่าแมต
อบต. ห้วยอ้อ
ระบบข้อมูลศูนย์เลือกตั้ง
ระบบบำเหน็จบำนาญ
สปสช. เขต 1 เชียงใหม่
ระบบจ่ายตรง (สปสช.)
ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ระบบคู่มือประชาชน

  :: ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 2
ประกาศเมื่อ 19 / ส.ค. / 2562 เวลา 14:32:49
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 1
ประกาศเมื่อ 19 / ส.ค. / 2562 เวลา 14:31:30
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1 ช่อง 3.00 x 1.80 เมตร กว้าง 4.00 เมตร บริเวณทาง ไปบ้าน นายสงบ ปินตาเหมืองหม้อ หมู่ที่2 ตำบลสวนเขื่อน พร้อมป้ายโครงการ
ประกาศเมื่อ 8 / ก.ค. / 2562 เวลา 10:32:12
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1 ช่อง 3.00 x 1.80 เมตร กว้าง 6.00 เมตร บริเวณทางเข้า เทศบาลตำบลสวนเขื่อน พร้อมป้ายโครงการ
ประกาศเมื่อ 8 / ก.ค. / 2562 เวลา 10:31:20
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 สายเด่นข้าวเปลือก พร้อมป้ายโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร
ประกาศเมื่อ 8 / ก.ค. / 2562 เวลา 10:30:21
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 จำนวน 2 สาย พร้อมป้ายโครงการ
ประกาศเมื่อ 8 / ก.ค. / 2562 เวลา 10:28:57
แบบ ปปช.1 โครงการซ่อมแซมฝายแม่แคมบก ม.3 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หนา 0.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเมื่อ 8 / ก.ค. / 2562 เวลา 10:26:10
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 2
ประกาศเมื่อ 1 / พ.ค. / 2562 เวลา 11:23:07
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 1
ประกาศเมื่อ 1 / พ.ค. / 2562 เวลา 11:22:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดหารถกระเช้าฯ
ประกาศเมื่อ 22 / เม.ย. / 2562 เวลา 11:02:32
ประกาศราคาซื้อโครงการจัดหารถกระเช้า
ประกาศเมื่อ 27 / มี.ค. / 2562 เวลา 16:05:07
ร่างประกาศเชิญชวนรับฟังประชาวิจารณ์2
ประกาศเมื่อ 22 / มี.ค. / 2562 เวลา 10:33:23
ร่างประกาศเชิญชวนรับฟังประชาวิจารณ์
ประกาศเมื่อ 22 / มี.ค. / 2562 เวลา 10:32:31
แบบ ปปช .7 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกกระเช้าฯ
ประกาศเมื่อ 21 / มี.ค. / 2562 เวลา 11:22:08
ปประกาศผลผู้ชนะกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก1
ประกาศเมื่อ 4 / ก.พ. / 2562 เวลา 11:08:59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก2
ประกาศเมื่อ 11 / ม.ค. / 2562 เวลา 10:05:09
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก1
ประกาศเมื่อ 11 / ม.ค. / 2562 เวลา 10:05:00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก
ประกาศเมื่อ 11 / ม.ค. / 2562 เวลา 10:04:41
ประผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง หมู่ที่1
ประกาศเมื่อ 30 / พ.ย. / 2561 เวลา 14:18:45
ประกาศเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง หมู่ที่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)2
ประกาศเมื่อ 13 / พ.ย. / 2561 เวลา 14:00:04
ประกาศเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง หมู่ที่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)1
ประกาศเมื่อ 13 / พ.ย. / 2561 เวลา 13:56:25
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2562 2
ประกาศเมื่อ 8 / พ.ย. / 2561 เวลา 09:56:01
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2562
ประกาศเมื่อ 8 / พ.ย. / 2561 เวลา 09:54:41
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25622
ประกาศเมื่อ 16 / ต.ค. / 2561 เวลา 15:30:23
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศเมื่อ 16 / ต.ค. / 2561 เวลา 15:29:49
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Copy? Right 2012-2013 - http://www.suankhuan.go.th
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน ที่อยู่ เลขที่ 235 หมู่ 1 อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-645-688
ออกแบบและพัฒนาโดย : TK-Network & Design
Tel 086 6718402