[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by เทศบาลสวนเขื่อน
Untitled Document
เว็บหน่วยงาน
อบต. ปากกาง
เทศบาลตำบลแม่ปาน
อบต.สะเอียบ
อบต.บ้านปง
อบต. ปงป่าหวาย
อบต.ป่าแมต
อบต. ห้วยอ้อ
ระบบข้อมูลศูนย์เลือกตั้ง
ระบบบำเหน็จบำนาญ
สปสช. เขต 1 เชียงใหม่
ระบบจ่ายตรง (สปสช.)
ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ระบบคู่มือประชาชน

  :: ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 2
ประกาศเมื่อ 1 / พ.ค. / 2562 เวลา 11:23:07
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 1
ประกาศเมื่อ 1 / พ.ค. / 2562 เวลา 11:22:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดหารถกระเช้าฯ
ประกาศเมื่อ 22 / เม.ย. / 2562 เวลา 11:02:32
ประกาศราคาซื้อโครงการจัดหารถกระเช้า
ประกาศเมื่อ 27 / มี.ค. / 2562 เวลา 16:05:07
ร่างประกาศเชิญชวนรับฟังประชาวิจารณ์2
ประกาศเมื่อ 22 / มี.ค. / 2562 เวลา 10:33:23
ร่างประกาศเชิญชวนรับฟังประชาวิจารณ์
ประกาศเมื่อ 22 / มี.ค. / 2562 เวลา 10:32:31
แบบ ปปช .7 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกกระเช้าฯ
ประกาศเมื่อ 21 / มี.ค. / 2562 เวลา 11:22:08
ปประกาศผลผู้ชนะกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก1
ประกาศเมื่อ 4 / ก.พ. / 2562 เวลา 11:08:59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก2
ประกาศเมื่อ 11 / ม.ค. / 2562 เวลา 10:05:09
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก1
ประกาศเมื่อ 11 / ม.ค. / 2562 เวลา 10:05:00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก
ประกาศเมื่อ 11 / ม.ค. / 2562 เวลา 10:04:41
ประผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง หมู่ที่1
ประกาศเมื่อ 30 / พ.ย. / 2561 เวลา 14:18:45
ประกาศเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง หมู่ที่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)2
ประกาศเมื่อ 13 / พ.ย. / 2561 เวลา 14:00:04
ประกาศเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง หมู่ที่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)1
ประกาศเมื่อ 13 / พ.ย. / 2561 เวลา 13:56:25
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2562 2
ประกาศเมื่อ 8 / พ.ย. / 2561 เวลา 09:56:01
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2562
ประกาศเมื่อ 8 / พ.ย. / 2561 เวลา 09:54:41
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25622
ประกาศเมื่อ 16 / ต.ค. / 2561 เวลา 15:30:23
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศเมื่อ 16 / ต.ค. / 2561 เวลา 15:29:49
เปลี่ยนแปลงแผนการการจัดซื้อ ประจำปี 25612
ประกาศเมื่อ 16 / ต.ค. / 2561 เวลา 15:29:21
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2561
ประกาศเมื่อ 16 / ต.ค. / 2561 เวลา 15:26:42
แบบ ปปช. 07 อาหารเสริม(นม)
ประกาศเมื่อ 6 / ก.ค. / 2561 เวลา 16:15:05
ปปช.1 โครงการปรับปรุงอาคาร หมู่ที่2 ขนาดกว้าง 7.00 เมตรยาว 10.50 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ประกาศเมื่อ 12 / มี.ค. / 2561 เวลา 15:42:23
ปปช.1 โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศเมื่อ 12 / มี.ค. / 2561 เวลา 15:41:06
ปปช.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
ประกาศเมื่อ 12 / มี.ค. / 2561 เวลา 15:39:32
แบบ ปปช.07 กรมพลังงาน
ประกาศเมื่อ 12 / มี.ค. / 2561 เวลา 15:32:10
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Copy? Right 2012-2013 - http://www.suankhuan.go.th
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน ที่อยู่ เลขที่ 235 หมู่ 1 อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-645-688
ออกแบบและพัฒนาโดย : TK-Network & Design
Tel 086 6718402